top of page

HÅLLBARHET

Hållbarhet är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och som företag innebär det att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Det handlar om att vi tar in hållbara produkter i vår butik, likväl som vad och hur vi konsumerar och hur vi kan bli mer effektiva och energibesparande och därmed lämna ett mindre avtryck på miljön. Att sköta och utveckla ett företag på ett hållbart sätt innebär att vi gör mer än lagar och regler säger – det innebär att vi tar vårt ansvar för en hållbar samhällsutveckling!Vi arbetar därför mycket med detta inom flera olika områden, såsom: MILJÖN Då vi vistas mycket ute i naturen är vår miljö samt vårt klimat otroligt viktiga frågor för oss! Vi jobbar aktivt med att ständigt utvecklas och förbättra våra rutiner för att bli ett så klimatsmart företag som möjligt. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Vi källsorterar våra sopor och försöker i största möjliga mån att återvinna allt vårt avfall.

  • Vi handlar i första hand närproducerat för att minska transporterna.

  • Vi satsar på miljövänliga och klimatsmarta produkter såväl till vår butik som till vår övriga verksamhet.

  • Vi använder miljövänliga städ-produkter i våra lokaler.

  • Vi har placerat vår verksamhet strategiskt för att både få närhet till naturen samtidigt som vi också försöker ligga lättillgängligt för att minska våra kunders transporter.


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT DJURENS RÄTT Vi försöker ha så god koll som möjligt på våra leverantörer som i första hand levererar svenskproducerade, etiska och miljövänliga produkter till oss. De foder samt övriga varor med animaliskt ursprung vi valt att ta in i vår butik är noga utvalda utefter våra högt satta krav. Vi ser bl.a. till hur djuren växt upp, huruvida de haft tillgång till utevistelse och högkvalitativt foder, hur hög användningen utav antibiotika och andra mediciner varit (samt karenstid efter eventuell behandling), om slakt och transport skett på ett humant sätt, hur eventuell fångst gått till (våra produkter som innehåller fisk kommer t.ex. så gott som uteslutande från hållbart fiske), hur köttet/produkten sedan behandlats och slutligen att tillverkningsprocessen varit fri från gifter och onödiga tillsatsämnen. Vi väger dessutom in arbetsförhållandena för de människor som arbetar med att framställa produkterna.


ARBETSVILLKOR OCH MÅNGFALD Vi försöker vara schyssta arbetsgivare genom att vara kollektivanslutna och följa rådande kollektivavtal. Vi erbjuder också vår personal bra arbetsförhållanden och arbetstider. Genom att sträva efter mångfald så tar vi till vara på alla anställdas kompetens och goda egenskaper. På så sätt utnyttjas hela företagets fulla potential! Blandade grupper anses dessutom vara mer kreativa än vad homogena grupper är. Vi tar vårt samhällsansvar och värnar också om att erbjuda t.ex. praktikplatser och i största möjliga mån hitta uppgifter som passar personens förmåga. Vi vill bygga ett bra samhälle och hos oss har alla människor och djur lika värde! EKONOMI Man får inte glömma att lönsamhet är viktigt och en förutsättning för överlevnad. Vi vill att företaget ska gå med vinst och kunna fortsätta växa så att vi kan anställa mer personal och på så sätt bidra till samhällsnyttan! AFFÄRSETIK Vi upprättar avtal med alla våra dagis- och pensionatskunder och ser till att kontinuerligt utveckla dessa efter behov. Vi uppfyller bl.a. Jordbruksverkets alla regler och föreskrifter och ser till att följa alla lagar och regler som berör vår verksamhet, så som t.ex. djurskyddslagen. Vi hanterar alla personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR).


JÄMSTÄLLDHET En akilleshäl i den svenska jämställdheten är att kvinnor är klart underrepresenterade bland dem som driver egna företag. Detta är något vi vill förändra och med två starka kvinnor som på egen hand startat och driver AMNIS HUNDHUS vill vi vara en förebild för de som ännu inte vågat ta steget mot egenföretagande! Vi erbjuder också föreläsningar och personlig assistans i form av mentorskap inom bland annat "starta eget".

24 visningar0 kommentarer

Liknande inlägg

Visa alla

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page