top of page

Doftprovsträning Nose Work

Söndag 10/12 kl. 19.00 (Södra Berget)

  • Startar 10 dec.
  • 120 svenska kronor
  • Bataljonsvägen 8, 85238 Sundsvall

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Fristående tillfälle med doftprovsträning i nose work - för dig som vill testa och träna på att göra ett doftprov innan du anmäler dig till ett officiellt prov! Under detta träningstillfälle får du utföra två olika doftprov, d.v.s. två sök i olika lokaler. Med på plats finns två instruktörer/doftprovsdomare som agerar som i ett officiellt doftprov men också ger er tips efter genomfört sök. Du väljer i anmälan vilken klass du vill göra ditt doftprov i. Tiden kommer sedan delas upp utefter antal deltagare och innan träningstillfället får du en starttid när du ska vara på plats och du får sedan åka hem när dina sök är klara (du behöver alltså inte vara kvar hela kvällen, om du inte vill!)


Kommande sessioner


Avbokningspolicy

Vid avbokning efter anmälan senast 2 veckor innan start debiterar vi halva avgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan start måste vi tyvärr debitera hela avgiften. Vid uppvisande av sjukintyg återfås 80% utav avgiften vid avbokning före kursstart. Skulle hunden bli sjuk under kursens gång eller av annan anledning ej kunna genomföra hela kursen erbjuds föraren att gå med som åskådare resterande tillfällen. Vid missade tillfällen kan föraren ta igen dessa på kommande kurs - dock utan hund.


bottom of page