top of page

Tematräning Nose Work Fordonsök

Måndag 17/6 kl. 17.00-18.00 (Södra Berget)

  • Startar 17 juni
  • 350 svenska kronor
  • Bataljonsvägen 8, 85238 Sundsvall

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

En fristående lektion i Nose Work för dig som vill lära dig grunderna i just fordonsök eller har fastnat och vill ha tips att komma vidare i träningen. Vi går igenom det grundläggande för vad som gäller vid fordonsök vid tävling, pratar om olika träningsupplägg samt testar olika sätt att starta och genomföra fordonsök. FÖRKUNSKAPER: Din hund ska vara tränad i Eukalyptus så den känner igen doften och förstår vad den ska göra.


Kommande sessioner


Avbokningspolicy

Vid avbokning efter anmälan senast 2 veckor innan start debiterar vi halva avgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan start måste vi tyvärr debitera hela avgiften. Vid uppvisande av sjukintyg återfås 80% utav avgiften vid avbokning före kursstart. Skulle hunden bli sjuk under kursens gång eller av annan anledning ej kunna genomföra hela kursen erbjuds föraren att gå med som åskådare resterande tillfällen. Vid missade tillfällen kan föraren ta igen dessa på kommande kurs - dock utan hund.


bottom of page