top of page

AMNIS HUNDHUS personuppgiftspolicy

AMNIS HUNDHUS hantering av personuppgifter: Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). AMNIS HUNDHUS lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att AMNIS HUNDHUS lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med AMNIS HUNDHUSs berättigade intresse som rättslig grund.

AMNIS HUNDHUS lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du blir kund hos oss och eller anmäler din hund till kurs eller som dagisintressent eller annat. AMNIS HUNDHUS hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig. De uppgifter vi kan behöva är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

AMNIS HUNDHUS lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i AMNIS HUNDHUSs personregister. Detta kan t.ex. vara kopplingar såsom kund hos oss, visat intresse någon av våra tjänster, anmälan av din hund till något i vårat utbud. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till AMNIS HUNDHUS-organisationen såsom utskick och annat. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från AMNIS HUNDHUS.

 

Kontakta oss om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad. Du har alltid rätt att stoppa AMNIS HUNDHUSs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida AMNIS HUNDHUSs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter AMNIS HUNDHUS har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till AMNIS HUNDHUS (Se kontaktuppgifter för våra enheter på vår hemsida). Tycker du att AMNIS HUNDHUS hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

bottom of page