top of page

Kampen mot Övervikt hos Hundar

Övervikt är inte bara ett problem som drabbar människor; det kan även påverka våra fyrbenta vänner negativt. Övervikt hos hundar är ett ökande problem i vårt samhälle och precis som hos människor kan detta leda till en mängd hälsoproblem och försämrad livskvalitet hos hunden. Men hur vet man att hunden är överviktig, varför är det så skadligt och vad kan man göra för att förebygga och behandla problemet?ORSAKER

Det finns flera faktorer som kan leda till övervikt hos hundar, och det är viktigt att vara medveten om dem för att kunna förebygga problemet:

 • Felaktig kost och överutfodring: En av de främsta orsakerna till övervikt hos hundar är att de får för mycket mat eller fel typ av mat. Många hundägare ger sina hundar för stora portioner eller ger dem för många godbitar och belöningar under dagen.

 • Brist på motion: Precis som människor behöver hundar regelbunden motion för att hålla sig i form och friska. Om en hund inte får tillräckligt med motion kan det leda till viktökning och andra hälsoproblem.

 • Genetik: Vissa hundraser är mer benägna att lägga på sig vikt än andra på grund av deras genetiska predispositioner. Det är viktigt att vara extra uppmärksam på kosten och motionen för dessa raser och individer.

 • Ålder, sjukdom och hormonella förändringar: Äldre hundar har ofta en långsammare ämnesomsättning och kan därför lättare lägga på sig vikt om de inte får rätt typ och mängd av motion och mat. Även kastrerade hundar har ofta en större benägenhet att gå upp i vikt och det finns också vissa sjukdomar eller mediciner som kan påverka hormoner och hundens förbränning samt aptit.

 • Förändringar i tillvaron: Det kan också ske förändringar i våra liv där vi själva kanske blir sjuka, skadade, drabbas av depressioner eller annat. Kanske orkar eller kan vi i perioder därför inte upprätthålla samma fysiska aktivering som tidigare, eller har en ökad tendens att skämma bort våra hundar med godsaker. Viktigt är då att ändå försöka hålla koll på hundens vikt och anpassa kosten utefter de nuvarande förutsättningarna, samt försöka få hjälp med den fysiska aktiveringen. Kanske kan du be en vän eller granne motionera hunden, eller besöka en hundfysioterapeut för tips om lämpliga träningsformer?VARFÖR ÖVERVIKT ÄR SÅ SKADLIGT

Övervikt hos hundar kan leda till en mängd allvarliga hälsoproblem och försämrad livskvalitet. Här är några vanliga följdsjukdomar och andra problem som kan orsakas av övervikt:

 • Led- och rörelseproblem: Överviktiga hundar är mer benägna att utveckla led- och rörelseproblem, såsom artros och andra degenerativa ledsjukdomar. Ökad vikt belastar lederna och kan leda till smärta och nedsatt rörlighet. Raser med långa ryggar har också större benägenhet att utveckla ryggproblem i samband med övervikt.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Hundar som väger för mycket löper större risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive högt blodtryck, hjärtsvikt och andra hjärtrelaterade problem.

 • Andningsproblem: Ökad kroppsvikt kan försvåra andningsprocessen och leda till andningsbesvär eller överhettning och överviktiga hundar kan därför ha svårigheter att andas normalt, särskilt under fysisk ansträngning eller i varmt väder. Har hunden också en kortare nos (likt mops eller bulldog-raser) bör man vara extra noga med vikten, eftersom dessa hundar redan har andningsproblem i grunden.

 • Diabetes: Liksom människor kan överviktiga hundar utveckla diabetes, vilket innebär att deras kroppar har svårt att reglera blodsockernivåerna. Diabetes hos hundar kräver ofta livslång medicinsk behandling och övervakning.

 • Ökad risk för cancer: Forskning har visat att överviktiga hundar löper högre risk för att utveckla vissa typer av cancer, inklusive lever-, bukspottkörtelcanser och juvertumörer.

 • Eksem och andra hudproblem: Övervikt orsakar ofta en sämre hud- och pälskvalitet, samt ofta också extra hudveck. Detta kan lätt trigga igång hudirritationer, klåda och eksem hos hunden.

 • Försämrad livskvalitet och förkortad livslängd: Överviktiga hundar kan uppleva en försämrad livskvalitet på grund av smärta, obehag och begränsad rörlighet. De kan också ha ett nedsatt immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner och andra sjukdomar. Därav kan övervikt förkorta hundens förväntade livslängd avsevärt.HUR VET MAN ATT HUNDEN ÄR ÖVERVIKTIG?

Det är viktigt att kunna avgöra om hunden är överviktig eller inte för att kunna sätta in åtgärder i tid. Olika typer av raser ser dock olika ut, och man kan därför t.ex. inte jämföra kroppstypen hos en whippet med en mastiff! Men det finns ett par enkla sätt för att snabbt göra en första bedömning om du tror att din hund kan vara överviktigt:


 • Titta på hundens kroppsform: Ett av de lättaste sätten att avgöra om din hund är överviktig är faktiskt att bara se på den. Titta på hunden ovanifrån och från sidan - ser du ingen tydlig midja framför bakbenen eller om formen t.o.m. är ganska rund är det troligt att din hund väger lite för mycket. En hund i bra vikt har en definierad midja och är rakare längs sidorna (idealvikt illustreras som hund nr 3 på bilden nedan).


 • Känn på revbenen: Om hunden är överviktig är det svårt att känna deras revben eftersom det är för mycket fett i vägen. Kan du enkelt kan känna revbenen genom att lätt känna över bröstkorgen har hunden troligen en bra vikt. Har hunden mycket päls så stoppa in fingrarna i pälsen för att kunna känna så nära huden som möjligt.

 • Väg hunden: Att hålla koll på sin hunds vikt är en bra indikator. Ta reda på vad din hund väger just nu, och om det är en hälsosam vikt för individen (detta kan du t.ex. få hjälp med hos en veterinär eller en certifierad hundfysioterapeut). Därefter kan du sedan väga hunden regelbundet för att hålla koll på eventuella förändringar.

 • Titta efter beteendeförändringar: Vill hunden inte längre röra sig som tidigare? Blir den trött och flåsig, leker mindre och kanske ogärna hoppar upp och ner i soffan/sängen/bilen? Det kan förstås finns flera möjliga orsaker till detta och en veterinär bör konsulteras - men en möjlig och vanlig orsak är att hunden blivit överviktig och därav får jobbigt eller ont av att röra sig.


Det är viktigt att förstå att hälsoproblem hos hunden kan visa sig redan vid mindre övervikt - det är inte bara hundar med extrem fetma som utvecklar dessa problem! Övervikt och fetma är en kontinuerlig skala, och även en mindre viktökning kan öka risken för hälsoproblem som ledsmärta, andningsproblem och hjärt-kärlsjukdomar samt leda till allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Att vara medveten om sin hunds vikt och hälsa är därför avgörande för att säkerställa ett långt och friskt liv.ÅTGÄRDER

Att hantera övervikt hos hundar kräver engagemang och tålamod från hundägarens sida. Att återfå en hälsosam vikt är inte gjort på en dag, utan är en stegvis process. Här är några åtgärder som kan hjälpa till att bekämpa och förebygga övervikt hos hundar:

 • Rätt kost och portioner: Det är viktigt att ge hunden en balanserad kost som är anpassad till dess ålder, storlek och aktivitetsnivå. Är hunden redan överviktig kan ett lightfoder behöva sättas in, vilket också kan vara ett bra foder att sedan fortsätta med om hunden har lätt för att gå upp i vikt. Idag finns det flertalet olika foder av denna typ på marknaden - både veterinärmedicinska och i zoofackhandeln.

 • Regelbunden motion: Se till att din hund får tillräckligt med motion varje dag. Detta kan inkludera promenader, lek och andra aktiviteter som passar hundens behov och förmåga. Under vinterhalvåret eller i perioder där man har svårt att aktivera sin hund fysiskt kan man också ta hjälp av t.ex. löpbands- eller simträning i samrådan med en fysioterapeut.

 • Begränsa godbitar och belöningar: Undvik att överdriva användningen av godbitar och ätbara belöningar, och se till att de inte utgör en betydande del av hundens dagliga kaloriintag. Ett tips är också att (om du ger torrfoder) använda hundens mat som godis. Mät t.ex. upp hundens dagsgiva på morgonen och plocka ifrån den och använd som godis under dagen. Ger du annat godis kan du istället plocka bort motsvarande mängd foder ifrån dagsgivan. Det finns idag dessutom flertalet mer hälsosamma godbitar att ge till hunden - prata med personalen där ni brukar handla ert godis! (Vi på AMNIS HUNDHUS säljer t.ex. både godis med lägre kaloriinnehåll, samt naturliga bitar bestående utav enbart torkat kött)

 • Övervakning och justering: Håll koll på din hunds vikt och kroppskondition. Om hunden börjar gå upp i vikt, justera kosten och öka motionen.

 • Hälsoundersökningar: En veterinär eller hundfysioterapeut kan hjälpa er med relevanta hälsoundersökningar samt att övervaka hundens hälsa och vikt. De kan också ge råd och rekommendationer baserade på hundens individuella behov och aktuella hälsotillstånd.

Att bekämpa övervikt hos hundar är en viktig del av att säkerställa deras välbefinnande och livskvalitet. Genom att förstå orsakerna till övervikt och vidta lämpliga åtgärder kan man hjälpa sin fyrbenta vän att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

Kom ihåg att varje hund är unik, och det är viktigt att anpassa kost och motion efter deras individuella behov och förutsättningar. 

Vill du ha hjälp med en hälsokontroll och eventuellt träningsupplägg för din hund? Vår certifierade hundfysioterapeut hjälper er gärna: Hundfys & Rehab | AMNIS HUNDHUS Du kan dessutom hyra vårt fysiorum för egen träning:

Fysiorum | AMNIS HUNDHUS I våra butiker hittar du också foder för alla typer utav hundar, livsstadier och aktivitetsbehov, samt ett utbud av hälsosamma godbitar. Hitta din närmsta AMNIS-butik här: Översikt | AMNIS HUNDHUS Läs också gärna fler av våra artiklar inom relaterade ämnen: Fysträning under vinterhalvåret Löpbandsträning för hund: En nyckel till hälsa och vitalitet Varför balansträning? Svenskt hundfoder utan kyckling - finns det? Hetsätande hos hundar: Tips & lösningar

59 visningar0 kommentarer

Liknande inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page